Nyland

Inför landskapsvalet 2018

  • Om det blir ett landskapsval
  • Om vi kan organisera esterna såsom vi organiserar samerna
  • Om SFP skall vinna valet i Nyland

och utförligare, för Nylands distriktsmöte 2018-04-19 :
Landskapsval Ester Svenska Folkpartiet [PDF]

Vidare om kustbanan följande. Tankar om kustbanan men även ide’er från Mellersta Nylands strategiseminarie 2017-12-29 inom ämnesområdet ”Teknik & Trafik”:
NRT_kustbanan [PDF]

Inlägget på föregående möte 2017-04-27:
Kretsmötet i Ingå [PDF]
Inkoon aluekokous [PDF]

Befästnings detalj