Riksdagskandidaterna på Alberga Lantmarknad

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2019

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

7.11.2018 Sello bibloteket


Veronica Rehn-Kivi informerar oss om de senaste i arbetet med vårdreformen nu då social- och hälsovårdsutskottet fått klart det för utskottets del.
Men … som sin egen åsikt berättar Veronica att i stället för denna landskapslösning satsa på starka primärkommuner och en utveckling av remiss förfarande skulle lösa knuten och utan all denna onödiga administrativa soppa som regeringen tvingar på oss.
Diskussionen var livlig och fullmäktigeledamöterna och publiken deltog aktivt och berättade för Veronica att redan nu sker en utveckling i Esbo som följd av regeringens politik som definitivt ej är lönsam eller effektiv social och hälsovård.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Visst var vi på Lantmarknaden

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Trafikkvällen på Sello


HRT presenteras av Kristian

SFPs representant i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström och trafikstyrningschefen i Esbo Johanna Nyberg inledde om kollektivtrafik, parkeringsplatser, stadscyklar med mera. SFP:s fullmäktigegrupp var väl representerad och en stor och intreserad publik deltog i diskussionen på både svenska och finska.

Johanna Nyberg tog upp frågan om stadscyklar även i Alberga men först i slutet av sommaren. Kristian Rehnström berättade om HRT’s (Helsingfors region trafik) planer om tariffzoner, vi i Alberga är inom zon B och skall vi in till Helsingfors centrum behöver vi en A&B biljett.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 2, strax innan påsk 2018

Till alla medlemmar i SFP i Stor-Alberga


( Familjen sover fortfarande )

Lokalavdelningen höll sitt årsmöte i mitten av mars. Deltagarna fick höra ett intressant föredrag Av Robert Donner (SFPs medlem av stadsplaneringsnämnden) om den planesituationen i Alberga. Fyra aktuella planer diskuterades livligt av deltagarna och vi gav respons på dem.

På mötet valdes också styrelse och den består under detta år av Anders Portin (ordf), Jukka Piironen (v.ordf.), John-Eric Söderman (sekr.) samt Naima Asapova, Martin Gripenberg, Eva-Lena Gästrin, Viveca Hansson och Markus Söderman (ansvarig för adressregister). Dessutom verkar Katarina Hellsten-Palomäki som ekonom utom styrelsen.

Årsmötet beslöt att hålla medlemsavgiften oförändrad 20 €.  Vi hoppas att ni betalar den enligt bifogade uppgifter. Vår kassa är rätt tom och på hösten står landskapsvalet, troligen, inför dörren.

Diskussion om trafikfrågor ordnar vi tisdagen den 3 april kl 18.00 på biblioteket i Sello.

SFPs representant i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström och trafikstyrningschefen i Esbo Johanna Nyberg kommer att inleda om kollektivtrafik, parkeringsplatser, stadscyklar med mera.

Tag gärna med någon bekant, släkting eller vän. Nu finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera!

Vi önskar er alla en riktigt trevlig påsk!

Styrelsen för SFP i Stor-Alberga

genom Anders Portin (ordförande)

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 1, 2018. I början av mars, när vårsolen börjar lysa

Till medlemmarna i SFP i Stor-Alberga


Bild från Nylands och Helsingfors kommunparlamentets resemål, lördagen 3 mars

Diskussionen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen har mitt i allt fått ny nerv. Det blir en spännande och intressant politisk vår och det kommer ännu att vara många turer innan vi vet om ett landskapsval står inför dörren i oktober eller inte.
På det lokala planet behövs SFP. Frågan om skolnätet är uppe till diskussion – och det är nog inget annat parti som jobbat – och jobbar –  lika hårt för det svenska skolnätet i Esbo som vi. Och på vårens andra fullmäktigemöte fick SFP-gruppen, med klara siffror, igenom ett förslag om att förbättra möjligheterna till integrering av invandrare också på svenska.
Två intressanta evenemang ordnar lokalavdelningen denna vår:
Årsmötet håller vi tisdagen den 13 mars kl. 18.00 på Thorstorp, Gamla landsvägen 12
Förutom stadgeenliga frågor kommer SFPs representant i stadsplaneringsnämnden Robert Donner att berätta om aktuella planefrågor i Esbo i allmänhet och i Alberga och Kera i synnerhet
Diskussion om trafikfrågor ordnar vi tisdagen den 3 april kl 18.00 på biblioteket i Sello. SFPs representant i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström och trafikstyrningschefen i Esbo Johanna Nyberg kommer att inleda om kollektivtrafik, parkeringsplatser, stadscyklar med mera.
Hoppas att så många som möjligt ställer upp på de här evenemangen och deltar i diskussionen! Tag gärna med någon bekant. Man behöver inte vara medlem i SFP för att delta i diskussionerna.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 2, 2017

Arbetet i fullmäktige, stadsstyrelse och i de olika nämnderna har kommit i gång. Nu dras de stora riktlinjerna upp för den här nya fullmäktigeperioden. SFP är aktivt med och skapar nya kontakter och påverkar hur vår framtid skall utformas här i vår stad.
SFP är nu, efter kommunalvalet och i och med att Sannfinländarna sprack, det fjärde största partiet i staden. Det här ger oss möjligheter till lite större påverkan – och den möjligheten skall vi nyttja.
SFP i Alberga kommer att delta i Alberga lantmarknad lördagen den 28 oktober kl. 9-16. Kom gärna och besök oss där! Vi hör gärna vilka frågor som just nu intresserar eller oroar dej. Vi är färdiga även att diskutera Nils Torvalds och vi har en massa material om vår presidentkandidat på marknaden.
Den 28 november kommer lokalavdelningen i Esbo centrum att hålla ett öppet möte med
riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Till detta kan vem som helst delta – närmare information i HBL och på nätet senare.
Under nästa år har vi två val framför oss. Först valet av Republikens President i januari och
sedan – som det ser ut nu – landskapsvalet i oktober.
Inför Presidentvalet ordnar SFP i Esbo en presidentvalsdiskussion med Nils Torvalds och
Elisabeth Rehn på Hanaholmen måndagen den 8 januari 2018.
Vi ser gärna också att Du meddelar Din e-post adress till markus@markussoderman.fi så kan vi nå Dig enklare och smidigare.
Till de som inte ännu betalat medlemsavgiften på 20€ bifogar vi ett inbetalningskort, alltså med posten, om du ej fått det kontakta oss eller SFP direkt. Vi hoppas att Du kan betala den så snart som möjligt.

3 kavaljerer på lantmarknaden, lördagen den 28 oktober.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Simning

16 maj 2016
B5739_600
äntligen efter 40 år (Alla som syns är suddade)
B5742_600

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Om oss

Posted in Okategoriserade | 1 Comment