Kustbanan

Tankar om kustbanan men även ide’er från Mellersta Nylands strategiseminarie inom ämnesområdet ”Teknik & Trafik”:
NRT_kustbanan (PDF fil)

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 2, 2017

Arbetet i fullmäktige, stadsstyrelse och i de olika nämnderna har kommit i gång. Nu dras de stora riktlinjerna upp för den här nya fullmäktigeperioden. SFP är aktivt med och skapar nya kontakter och påverkar hur vår framtid skall utformas här i vår stad.
SFP är nu, efter kommunalvalet och i och med att Sannfinländarna sprack, det fjärde största partiet i staden. Det här ger oss möjligheter till lite större påverkan – och den möjligheten skall vi nyttja.
SFP i Alberga kommer att delta i Alberga lantmarknad lördagen den 28 oktober kl. 9-16. Kom gärna och besök oss där! Vi hör gärna vilka frågor som just nu intresserar eller oroar dej. Vi är färdiga även att diskutera Nils Torvalds och vi har en massa material om vår presidentkandidat på marknaden.
Den 28 november kommer lokalavdelningen i Esbo centrum att hålla ett öppet möte med
riksdagsledamot Anders Adlercreutz. Till detta kan vem som helst delta – närmare information i HBL och på nätet senare.
Under nästa år har vi två val framför oss. Först valet av Republikens President i januari och
sedan – som det ser ut nu – landskapsvalet i oktober.
Inför Presidentvalet ordnar SFP i Esbo en presidentvalsdiskussion med Nils Torvalds och
Elisabeth Rehn på Hanaholmen måndagen den 8 januari 2018.
Vi ser gärna också att Du meddelar Din e-post adress till markus@markussoderman.fi så kan vi nå Dig enklare och smidigare.
Till de som inte ännu betalat medlemsavgiften på 20€ bifogar vi ett inbetalningskort, alltså med posten, om du ej fått det kontakta oss eller SFP direkt. Vi hoppas att Du kan betala den så snart som möjligt.

3 kavaljerer på lantmarknaden, lördagen den 28 oktober.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

SFP’s partidag i Helsingfors

Stor-Albergas partidags ledamot på partidagarna. Två dagar i solsken i Västra Hamnen.

Nils Torvalds blir utnämnd till SFP’s president kandidat, efter detta kom balongerna ner

Resolutionsutskottets ordförande, vår Anders, går igenon stycke för stycke resolutionsutskottets resultat.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Kretsmöte i Ingå


Öppnande av mötet i det soliga Ingå på Kyrkfjärdens skolcentrum.


Några som får Silvene förstjänst teckenet

Ordförande Kandidat till vice

Ordförande tackade alla för ett bra kommunalval och undrade var regeringen tänker spara in enär kostnaderna för SOTE tycks skena iväg.

Anders Adlercreutz meddelade om sin kandidatur till vice ordförande skapet inför kommande partidag.

Punkt 19. Frågor som medlemsförening eller enskild medlem av sådan senast 14 dagar före mötet skriftligen ingivit till kretsstyrelsen för att framläggas vid mötet

Frågan som framfördes: Valfrågor för SFP inför Landskapsvalet 2018

  1. Nyländska Metropol området, och vad som håller på ske i och med att flera ester både jobbar och bor i Nyland idag. En outnyttjad röstresurss för SFP ?
  2. Hyperloop till Stockholm. Kan man bo i Grankulla och resa varje arbetsdag till Kista på under en halv timme, och förutsättningen för detta nämligen att kunna svenska ?
  3. Att bo hemma i Tallinn men jobba i Esbo och resa med lokaltåg C till och från jobbet

Material:  Underlag till diskussion på SFP’s kretsmöte i Ingå 27.4.2017 (PDF), Aineistoa keskusteluun RKPn aluekokouksessa Inkoossa 27.4.2017 (PDF)

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Språk ? inför kommunalvalet

Bekymrade SPF’are på Tankesmedjan Agendas tillställning ”Regeringen Sipilä och svenskan” Diskussionen leddes av Mattias Fagerholm från Agenda med riksdagsledamot Anders Adlercreutz och Christina Gestrin, på café Johto.

Den springande punkten som kom fram ”Är Finland idag med regeringen Sipilä tvåspråkigt”, alltså lagen förutsätter men praktiken visar något annat. Om så här är fallet vad blir konsekvenserna för oss i Esbo, Nyland, svensk-finland ? Förfaller överenskommen med Åland och ändras statsgränsen så att Kökar hör till Sverige ? Ett enspråkigt Finland kan ej ge en svenskspåkig service !

Fred Granberg tog även upp sysselsättningsfrågan i och med att bästa sysselsättning tycks vara på Åland och i Österbotten.Sverige är vår största exportmarknad och det har blivit allt svårare att få kunnig personal som kan arbeta på svenska. Är detta en orsak till Ålands och Österbottens goda sysselsättning ?

Både Nina av Hällström och Fred Granberg medgav att ”översättniskan” (=obegriplig svensk översättning) har tagit över här i Esbo innom kommunalförvaltningen.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 1, 2017

Till medlemmarna i SFP i Stor-Alberga
Det är bara några veckor kvar till kommunalvalet. Det valet av alla som inverkar mest på vår vardag och på hur Esbo utvecklas i framtiden.
Enligt en gallup som publicerades nyligen har SFP bra chanser att bli det fjärde största partiet i Esbo fullmäktige i och med valet den 9 april. Det skulle vara otroligt viktigt eftersom vi den vägen fick flera påverkningsmöjligheter, nämndplatser med mera.
Men ännu är ingen röst avgiven. Nu gäller det att vara aktiv och se till att vänner och bekanta faktiskt går och röstar. Vår egen lokalavdelning ordnar en caféträff i Roberts Coffee i Sello torsdagen den 30 mars kl. 16-19.00. Där har du möjlighet att träffa SFP kandidater över en kopp kaffe och diskutera de frågor du tycker att är viktiga.
Vår lokalavdelning hade sitt årsmöte i slutet av februari. Den nya styrelsen för innevarande år är: Anders Portin (ordf.), Jukka Piironen (v. ordf.), Markus Söderman (sekreterare), Naimat Asapova, Eva-Lena Gästrin, Martin Gripenberg, John-Eric Söderman samt Kaj Weidemann. Ekonom utanför styrelsen är Katarina Hellsten-Palomäki. Av styrelsemedlemmarna är  Naimat Asapova (661),  Anders Portin (709),  Eva-Lena Gästrin (679),  Jukka Piironen (708) och  Markus Söderman (721) också kandidater i mommunalvalet.

Vi ser gärna också att Du meddelar Din e-post adress till markus.soderman@gmail.com så kan vi nå Dig enklare och smidigare.  Till exempel i början av året sände vi ut information om vårt årsmöte också per e-post.
På årsmötet fastställdes medlemsavgiften till 20 €. Vi hoppas att Du kan betala den så snart som möjligt med bifogade uppgifter. Lokalavdelningens valkassa behöver allt tillskott vi kan få nu innan valet.
Vi önskar en trevlig fortsättning på senvintern & våren (om den nu kommer)!

Styrelsen för SFP i Stor-Alberga

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

2017 februari


Kommunalvalet är på kommande.

Kom och träffa oss och våra kandidater på Sello Roberts Café 30.3.2017 efter 16.00. Fråga efter gratis SFP kaffe kupong !

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Medlemsbrev 2, November 2016

Till medlemmarna i SFP i Stor-Alberga

Nu är det bara fem månader kvar till kommunalvalet. Ett val som inverkar mycket på hur vår
närmiljö och samhälle ser ut i framtiden. Valet är naturligtvis ytterst viktigt ur SFPs synvinkel. Ifall vi lyckas bli ett av de fyra största partierna i Esbo – och till det finns det reella möjligheter – så öppnas flera dörrar för oss och våra påverkningsmöjligheter ökar.

Vi hoppas att också på det här sättet nå eventuella kandidater i valet. Ifall Du någon gång ens
det minsta tänkt på att ställa upp så har Du nu Din chans. Kom ihåg att varje kandidat hämtar
med sig nya röster. Och det behövs bra krafter i olika nämnder och andra organ. Var gärna i
kontakt med Anders Portin (uppgifter nedan) så diskuterar vi vidare.

Diskussion på Thorstorp med riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi den 22 november

Den 22 november kl. 18.00 ordnar vi en diskussion på Thorstorp (Gamla landsvägen 12) om
aktuella frågor med tonvikt på landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.
Vad händer med Jorv och med våra hälsostationer och vilken är rollfördelningen mellan
landskapet och Esbo kommun i framtiden? Samt andra aktuella politiska frågor.
Inledare är riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och fullmäktigeledamot Nina af Hällström kommenterar ur Esboperspektiv. Kom gärna med och lyssna, fråga och diskutera. Mötet är öppet för alla så tag gärna med också icke-medlemmar.


Hör gärna av Dig om Du vill ställa upp i valet eller kanske annars bara hjälpa till under kampanjen. Eller i övrigt har något på hjärta. Kontakta anders.portin@hotmail.com (eller 040-58 66 179)
Vi ser gärna också att Du meddelar Din e-post adress till markus.soderman@gmail.com så
kan vi nå Dig enklare och smidigare.

Vi önskar en trevlig fortsättning på november och hoppas att vi ses på Thorstorp!

Styrelsen för SFP i Stor-Alberga

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Tankesmedjan Agenda: Yle Fem + Yle Teema = hot eller möjlighet?

yfcq
tisdag 18.10 kl 18.00-20.00: Lauri Kivinen, Yles vd, Mikaela Nylander, medlem av Yles förvaltningsråd, Marit af Björkesten, Svenska Yles direktör, Jenny Stenberg-Sirén, medieforskare och professor Anu Koivunen från Stockholms universitet.

Alltså vad blir resultatet ? Inget svar här

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nya partiordförande i Esbo

partiordforanden

Pariorförande presenterade sig i Esbo 14.9.2016. Frågan är om vi även kan få henne till Alberga ?

Posted in Okategoriserade | Leave a comment